Zákon o domácom pálení

AKO POSTUPOVAŤ PO ZAKÚPENÍ DESTILAČNÉHO ZARIADENIA?

  • Pre uľahčenie administratívnych úkonov Vám budú s Vašim destilačným zariadením zaslané všetky dokumenty potrebné pre oznámenie pre MPaRV (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a CÚ (Colný úrad).
  • Taktiež Vám budú poskytnuté detailné pokyny ako postupovať po kúpe destilačného zariadenia.

Detailné info ohľadom súkromnej výroby destilátu nájdete v nasledujúcom linku: Informácia k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe destilátu“


Informácie k vyplneniu formulárov „Oznámenie o výrobe destilátu“ a „Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu“ súkromným výrobcom destilátu, spôsoby ich podania a platbu spotrebnej dane nájdete v nasledujúcom linku: Informácie k vypleneniu


Pre vzor oznámenia o výrobe destilátu prosím kliknite sem: Oznámenie o výrobe destilátu