AKO VYROBIŤ DOMÁCU PÁLENKU?

AKO VYROBIŤ DOMÁCU PÁLENKU?

Príprava vlastnej domácej pálenky nie je náročný proces. Pri dodržaní správneho postupu pálenia pálenky, a za použitia kvalitného destilačného prístroja môžete aj doma pripraviť vysoko kvalitnú a aromatickú pálenku. V nasledujúcich riadkoch sa oboznámime s postupom destilácie alkoholu a ako sa dopracovať k tej najkvalitnejšej pálenke.

ČISTENIE DESTILAČNÉHO ZARIADENIA

Po kúpe domácej pálenice a pred začatím prvého pálenia po dlhšej dobe, sa odporúča v pálenici previesť takzvanú čistiacu destiláciu. Kotol naplníme vodou približne do 1/3 a pridáme 5-15g kyseliny citrónovej (kyslý roztok) v závislosti od objemu domácej pálenice. Zostavte pálenicu a začnite ju zahrievať až kým nezačne para vystupovať z výstupnej rúrky. Následne pridajte sódu bikarbónu (zásaditý roztok) a proces zopakujte. Pri tomto procese nie je potrebné naplniť chladič vodou. Nakoniec ešte pálenicu prepláchneme studenou vodou. V prípade čistenia zariadenia medzi jednotlivými páleniami, stačí pálenicu prepláchnuť teplou a studenou vodou. V prípade že sú časti pálenice zanesené a nedajú sa zmyť, použime zmes vody a kyseliny citrónovej, a pomocou hubky zošúchajme nečistoty. Vyvarujme sa použitiu drôtených kief alebo podobných čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť povrch pálenice.

PRVÁ DESTILÁCIA

Prvá destilácia nie je ničím komplikovaná, ide vlastne len o oddelenie kvapalnej časti kvasu od tuhého obsahu. Pri tomto procese musíme dbať na dve veci:

  • Prekypenie

Určité druhy ovocia sú náchylnejšie na penenie a preto sa odporúča kotol naplniť len maximálne do ¾ obsahu. V prípade menej penivých druhov ovocia kotol napĺňame maximálne do 4/5 obsahu. Na zabránenie tvorby peny počas kvasenia a pri samotnej destilácií sa používa Schaum-EX ktorý sa pridáva priamo do kvasu. Vďaka Schaum-Ex-u taktiež môžeme ohrievať kotol intenzívnejšie, tým pádom spotrebujeme menej energie.

  • Pripálenie kvasu

V určitých prípadoch sa môže kvas pripáliť, čo spôsobuje nepríjemnú horkastú chuť destilátu. Pripáleniu môžeme zabrániť výberom pálenice ale aj príslušenstva.

Jednostenná pálenica

Pri použití jednostennej pálenice je riziko pripálenia kvasu najčastejšie, V tomto prípade je zdroj tepla v priamom kontakte s kvasom a tuhé časti kvasu sú náchylné  na pripálenie. Pre zabránenie pripálenia je vhodné aby kvas nebol príliš hustý. Ak je potrebné použime Distizym FM na odbúranie pektínových látok aby sme kvas čo najviac skvapalnily, alebo prilejme vodu s dostatočnou kvalitou. Dbajme aj na to aby kvas nemal príliš vysoký obsah cukru, ten by mohol skaramelizovať a vytvoriť vrstvu na dne pálenice, ktorá sa potom ťažko odstraňuje. V prípade jednostennej pálenice sa odporúča požitie medenej mriežky, ktorá sa vkladá na dno pálenice aby sa zabránilo priamemu kontaktu tuhých častí kvasu s dnom pálenice. Avšak najzaužívanejším a najjednoduchším spôsobom pre zabránenie pripáleniu kvasu je použitie pálenice s miešadlom. Dostatočným miešaním kvasu môžeme zabrániť pripáleniu a tým pádom pálenka bude mať výbornú chuť bez horkosti po pripálení. Vďaka miešadlu sa kvas taktiež zohrieva rovnomerne, čo má za následok ľahšie oddelenie frakcií a nižšiu spotrebu energie.

Dvojstenná pálenica

Dvojstenná pálenica sa vyznačuje tým, že kotol sa skladá z vonkajšej a vnútornej steny medzi ktorými sa nachádza medzera. Medzera sa napĺňa vodou alebo olejom určeným špeciálne na prenos tepla. V porovnaní s jednostennými pálenicami tento model vylučuje možnosť pripálenia keďže tuhé časti kvasu nie sú v priamom kontakte so zdrojom tepla. Na druhej strane ak zariadenie nie je vybavené aj miešadlom, ohrev je časovo náročný a oddelenie jednotlivých frakcií je nepresné.

Postup prvej destilácie

Po naplnení kotla pálenicu poskladáme a kvas začneme zahrievať. Spočiatku kvas silno zohrievame, aby sa čo najskôr dostal do varu. V prípade kvasov náchylných na prekypenie sa kvas zahrieva opatrnejšie alebo sa pridáva Schaum-Ex. Pre jednoduchšie vedenie destilácie a kontrolu teploty je vhodné mať pálenicu so vstavaným teplomerom. V prípade že destilačné zariadenie teplomer nemá, teplotu môžeme jednoducho kontrolovať opatrným priložením dlane na odparovaciu rúru. Keď je už zahriaty aj koniec rúry, destilát začne čoskoro kvapkať z výstupu kondenzačnej nádoby. Stačí ak kondenzačnú nádobu naplníme studenou vodou ešte predtým ako destilát začne kvapkať. Akonáhle sa destilácia začne a destilát pomaly kvapká do zbernej nádoby, je potrebné intenzitu ohrievania znížiť. Najprv sa odparujú látky s nízkym bodom varu, ktoré dávajú destilátu nepríjemnú pálčivú chuť. Tieto nežiadúce látky oddelíme v druhej časti destilácie. Počas destilácie priebežne meriame liehovitosť destilátu a ak liehomer ukazuje menej ako 3-5% obj. alkoholu destiláciu ukončíme. Výsledný  destilát prvotnej destilácie sa nazýva lutr. Celý destilát z prvej destilácie zlievame do jednej nádoby, jeho priemerná stupňovitosť v závislosti od kvasu je v rozmedzí 15-30%. Pri použití deflegmátora je možné docieliť aj lutr s obsahom alkoholu až 50%. Lutr je spravidla kalný od v liehu nerozpustných látok, ktoré prchajú až pri druhej destilácií. Po prvej destilácií ostávajú v kotli výpalky, ktoré majú malú hodnotu a ďalej sa nepoužívajú. Lutr predstavuje väčšinou 25-30% z objemu kvasu.

DRUHÁ DESTILÁCIA  (REKTIFIKÁCIA)

Lutr pochádzajúci z prvej destilácie nemá ešte vlastnosti kvalitnej pálenky a najmenej ešte raz sa destiluje tzv. rektifikuje. Účelom rektifikácie je zvýšiť obsah alkoholu a odstrániť látky nepríjemnej chute a vône. Zároveň sa pálenka zosilňuje a jej priemerný obsah alkoholu je zvyčajne 50-70%.  Druhá destilácia sa skladá z troch častí: úkvap, prekvap, dokvap. Našim cieľom je získať čo najideálnejšie chute a arómy z lutru. Tie sa v najlepšom pomere nachádzajú v prekvape nazývanom aj jadrom. Úkvap obsahuje zdraviu škodlivé látky ktorých sa potrebujeme zbaviť, prekvap je samotná pálenka a dokvap je tiež potrebné oddeliť. Dokvap síce neobsahuje zdraviu škodlivé látky ale je potrebné ho oddeliť kvôli obsahu látok nepríjemných pre chuť pálenky.

Postup rektifikácie

  • Úkvap

Lutr sa destiluje omnoho pomalšie ako kvas. Čím je prepaľovanie voľnejšie, tým ľahšie je oddeľovanie úkvapu od jadra a jadra od dokvapu. Ak sa privedie lutr príliš rýchlo do varu, nedocieli sa presné oddelenie úkvapu a poškodí sa buď kvalita pálenky, alebo zníži podiel jadra. V prípade že pálenica je vybavená teplomerom oddelenie jednotlivých častí lutru je jednoduchšie. Pri rýchlom zahrievaní kvasu sa teplota pomerne rýchlo dostane na 50-55 °C. Pri tejto teplote sa stúpanie zastaví z dôvodu že odparovanie sa už začalo, avšak pary vystupujúce z kotla narazia na kupolu ktorá je ešte studená a vystupujúce pary sa znova skvapalnia a padajú späť do kotla. Tento proces môže trvať dlhšiu dobu avšak už treba byť na pozore a akonáhle sa teplota začne zvyšovať je potrebné ohrievanie kotla znížiť na minimum.

Oddelenie úkvapu od jadra je veľmi dôležitým bodom pri výrobe kvalitnej pálenky. Ak je destilácia príliš rýchla a destilát z kondenzačnej nádoby tečie a nie kvapká, hranicu medzi úkvapom a jadrom je ťažké identifikovať. V prípade že úkvap neoddelíme včas prichádzame o užitočné chute a arómy potrebné pre kvalitné jadro.

Jednoduchý trik na oddelenie úkvapu

Úkvap obsahuje mnoho zložiek nežiadúcich pre kvalitnú domácu pálenku. Avšak najväčším nepriateľom prítomným v úkvape je obávaný metylalkohol ktorého sa ľahko zbavíme nasledovnou metódou. V prípade dvojstupňovej destilácie oddeľujeme metylalkohol pri rektifikácií lutru. Je potrebné vypočítať 2% z celkového lutru ktorým sme naplnili kotol destilačného zariadenia a použime takzvanú 5 pohárovú metódu. Možno to znie komplikovane, ale nie je to zložité a vysvetlíme si to na nasledovnom príklade. Máme 10 litrov lutru, ktorý chceme rektifikovať. Čiže 2% z 10-tich litrov sú 2 dl. Tieto 2dl rozdelíme na 5 častí. Takže do každého pohára dáme 4cl. Označme poháre číslami aby sme ich nepomiešali.  Keď sa destilácia začne a pálenka nám pomaly kvapká, poprípade vyteká tenkým prúdom začneme zhromažďovať prvých 4cl do prvého pohára. Potom nasleduje druhý, tretí pohár atď. Keď sme oddelili 4cl aj do posledného piateho pohára skontrolujme či sa pach príznačný pre metylalkohol nachádza aj v tomto pohári. Ak je vôňa destilátu ešte nepríjemná, štipľavá, aldehydová, ako pri prvom pohári, oddeľme ešte niekoľko pohárov, kým nezacítime lahodnú ovocnú arómu. Ak je už vôňa príjemná a je cítiť vôňu použitej suroviny, môžeme začať s oddelením prekvapu čiže samotnej domácej pálenky. 


V prípade kvalitných kvasov s pridaním prídavkov úkvap predstavuje približne tri až štyri poháre. Pri nekvalitných kvasoch môžeme zápach zistený v prvom pohári cítiť aj v ďalších pohároch, a s oddeľovaním pokračujeme až kým nezacítime príjemnú vôňu po ovocí. Čuchovým bunkám môžeme pomôcť tým, že k množstvu oddelenému v jednom pohári pridáme rovnaké množstvo destilovanej alebo filtrovanej vody, čim potlačíme silný zápach vysokého obsahu alkoholu. Týmto spôsobom je ľahšie cítiť pachy príznačné pre úkvap a arómu po ovocí čo nám zabezpečí presnejšie oddelenie úkvapu od prekvapu. Úkvap nie je vhodný na akúkoľvek konzumáciu.


  • Prekvap (jadro)

Stredný podiel je už hotová pálenka, ktorá sa neskôr riedi podľa potreby. Jadro obsahuje najväčšie množstvo chuťových a aromatických látok potrebných pre kvalitnú pálenku. Na rozdiel od úkvapu nemá pálčivú chuť ani nepríjemný zápach. Pri destilácii jadra môžeme zvýšiť zahrievanie lutru avšak nie na maximum. Ideálne je ak destilát kvapká alebo tečie z kondenzačnej nádoby približne v hrúbke tuhy z ceruzky. Jadro drží dosť dlhú dobu vysokú stupňovitosť okolo 70%. obj. alkoholu. Akonáhle stupňovitosť poklesne na cca 50% je potrebné začať destilát oddeľovať do menších pohárov alebo odmeriek. Na nepretržité sledovanie stupňovitosti je vhodná epruvetta s liehomerom.  Je potrebné kontrolovať vôňu a konzistenciu destilátu. Známkou dobiehania jadra býva často mliečne zakalený destilát a typický zápach. V tomto bode je potrebné začať oddeľovať dokvap od jadra. Vyvarujme sa pridaniu dokvapu k jadru aj keď ten ešte má pomerne vysoký obsah alkoholu. Týmto by sme mohli pokaziť kvalitu a chuť jadra.

  • Dokvap

Pri destilácií dokvapu môžeme kľudne zahrievať kvas na maxime. Počas destilácie dokvapu sa destilát opäť vyjasňuje jeho stupňovitosť rýchlo klesá a chuť sa zhoršuje. Pri dosiahnutí cca 20% obj. je dokvap nápadný svojou nepríjemnou vôňou a kyslou chuťou. Dokvap sa doťahuje cca do 5% obj. Dokvap môže byť použitý na opätovnú destiláciu. Destiluje sa veľmi opatrne a oddelí sa väčší podiel úkvapu aj dokvapu. Týmto spôsobom je možné získať dobrú pálenku, avšak nie tak kvalitnú ako pri prvej rektifikácií. Po dokončení destilácie je potrebné pálenku správne uskladniť a nechať odležať. Ako na to zistíte v článku skladovanie pálenky.

Vaše komentáre

Sophie Teague
22.02.2023
If you are working with Wordpress/Woocommerce or simply wish to someday, we currently offer more than 3000 premium plugins and also themes to download free of cost. Use WordPress or Woocommerce with a vast collection of WordPress plugins that outdo any similar plugin library available in one place : https://joss.fun/qm
Shannon Caird
06.01.2023
Hello dear Boss! I will offer you the service of lowering the site of your competitor on the positions, in the search engine Google and not only. Give your competitor a Christmas present. Payment for the site $50. BTC, USDT. contact: [email protected]
Archie Norfleet
29.12.2022
Hello dear Boss! I will offer you the service of lowering the site of your competitor on the positions, in the search engine Google and not only. Give your competitor a Christmas present. Payment for the site $50. BTC, USDT. contact: [email protected]
Dessie Blakemore
11.12.2022
Hi, we are dying in Ukraine, we have no light or food, we need bandages, tourniquets and blood transfusions, we need drones and generators. Help in any way you can. Bitcoin (BTC) (bc1q2w2cnk706s4cn8504x9lpv7fendxdywtdter4m) Ethereum (ETH) (0xF9FdB19De9Ecc5eeFe470724ae54061BA52b5EE8) Who will help us if not you! Help us!
Aline Faison
06.12.2022
Good day, bow to you! This is a cry for help through tears, we are refugees from Ukraine, My daughter's leg was torn off by a shell and she needs surgery, We cry and pray every day, there is nothing to buy us food, My mom is crippled by brain cancer, she needs an operation, Help what you can, we will pray for those who help us. We need money to survive, not to live. BTC (bc1q2w2cnk706s4cn8504x9lpv7fendxdywtdter4m)
Alice manager
19.10.2022
Doubting the honesty of your other half? Cheated by a business partner? Want to know who she's texting with on WhatsApp and Facebook? Do you want to see correspondence? No pre-payment. Payment only after the result All you need to provide - a phone number is tied to WhatsApp You will read via a separate app WhatsApp business Whatsapp 200$ Facebook - $200 WhatsApp + Facebook $350 Also provide additional services: - Location Determination - $150 - Recording phone calls during the day - $500 - Call history per month - 200$ - Receiving and forwarding you sms from other services - $150 per sms (Note, we do not forward sms from paypal, banks and other financial services. Nothing that could lead to loss of money or scamming.) - Clicks on competitors' Google ads (we can remove your competitor from Google search ads by destroying their ad budget) Сontact us: Our telegram: @Honestrelationships Our e-mail: [email protected]

Pridať koment

Google reCAPTCHA