AKO VYROBIŤ DOMÁCU PÁLENKU?

AKO VYROBIŤ DOMÁCU PÁLENKU?

Príprava vlastnej domácej pálenky nie je náročný proces. Pri dodržaní správneho postupu pálenia pálenky, a za použitia kvalitného destilačného prístroja môžete aj doma pripraviť vysoko kvalitnú a aromatickú pálenku. V nasledujúcich riadkoch sa oboznámime s postupom destilácie alkoholu a ako sa dopracovať k tej najkvalitnejšej pálenke.

ČISTENIE DESTILAČNÉHO ZARIADENIA

Po kúpe domácej pálenice a pred začatím prvého pálenia po dlhšej dobe, sa odporúča v pálenici previesť takzvanú čistiacu destiláciu. Kotol naplníme vodou približne do 1/3 a pridáme 5-15g kyseliny citrónovej (kyslý roztok) v závislosti od objemu domácej pálenice. Zostavte pálenicu a začnite ju zahrievať až kým nezačne para vystupovať z výstupnej rúrky. Následne pridajte sódu bikarbónu (zásaditý roztok) a proces zopakujte. Pri tomto procese nie je potrebné naplniť chladič vodou. Nakoniec ešte pálenicu prepláchneme studenou vodou. V prípade čistenia zariadenia medzi jednotlivými páleniami, stačí pálenicu prepláchnuť teplou a studenou vodou. V prípade že sú časti pálenice zanesené a nedajú sa zmyť, použime zmes vody a kyseliny citrónovej, a pomocou hubky zošúchajme nečistoty. Vyvarujme sa použitiu drôtených kief alebo podobných čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť povrch pálenice.

PRVÁ DESTILÁCIA

Prvá destilácia nie je ničím komplikovaná, ide vlastne len o oddelenie kvapalnej časti kvasu od tuhého obsahu. Pri tomto procese musíme dbať na dve veci:

  • Prekypenie

Určité druhy ovocia sú náchylnejšie na penenie a preto sa odporúča kotol naplniť len maximálne do ¾ obsahu. V prípade menej penivých druhov ovocia kotol napĺňame maximálne do 4/5 obsahu. Na zabránenie tvorby peny počas kvasenia a pri samotnej destilácií sa používa Schaum-EX ktorý sa pridáva priamo do kvasu. Vďaka Schaum-Ex-u taktiež môžeme ohrievať kotol intenzívnejšie, tým pádom spotrebujeme menej energie.

  • Pripálenie kvasu

V určitých prípadoch sa môže kvas pripáliť, čo spôsobuje nepríjemnú horkastú chuť destilátu. Pripáleniu môžeme zabrániť výberom pálenice ale aj príslušenstva.

Jednostenná pálenica

Pri použití jednostennej pálenice je riziko pripálenia kvasu najčastejšie, V tomto prípade je zdroj tepla v priamom kontakte s kvasom a tuhé časti kvasu sú náchylné  na pripálenie. Pre zabránenie pripálenia je vhodné aby kvas nebol príliš hustý. Ak je potrebné použime Distizym FM na odbúranie pektínových látok aby sme kvas čo najviac skvapalnily, alebo prilejme vodu s dostatočnou kvalitou. Dbajme aj na to aby kvas nemal príliš vysoký obsah cukru, ten by mohol skaramelizovať a vytvoriť vrstvu na dne pálenice, ktorá sa potom ťažko odstraňuje. V prípade jednostennej pálenice sa odporúča požitie medenej mriežky, ktorá sa vkladá na dno pálenice aby sa zabránilo priamemu kontaktu tuhých častí kvasu s dnom pálenice. Avšak najzaužívanejším a najjednoduchším spôsobom pre zabránenie pripáleniu kvasu je použitie pálenice s miešadlom. Dostatočným miešaním kvasu môžeme zabrániť pripáleniu a tým pádom pálenka bude mať výbornú chuť bez horkosti po pripálení. Vďaka miešadlu sa kvas taktiež zohrieva rovnomerne, čo má za následok ľahšie oddelenie frakcií a nižšiu spotrebu energie.

Dvojstenná pálenica

Dvojstenná pálenica sa vyznačuje tým, že kotol sa skladá z vonkajšej a vnútornej steny medzi ktorými sa nachádza medzera. Medzera sa napĺňa vodou alebo olejom určeným špeciálne na prenos tepla. V porovnaní s jednostennými pálenicami tento model vylučuje možnosť pripálenia keďže tuhé časti kvasu nie sú v priamom kontakte so zdrojom tepla. Na druhej strane ak zariadenie nie je vybavené aj miešadlom, ohrev je časovo náročný a oddelenie jednotlivých frakcií je nepresné.

Postup prvej destilácie

Po naplnení kotla pálenicu poskladáme a kvas začneme zahrievať. Spočiatku kvas silno zohrievame, aby sa čo najskôr dostal do varu. V prípade kvasov náchylných na prekypenie sa kvas zahrieva opatrnejšie alebo sa pridáva Schaum-Ex. Pre jednoduchšie vedenie destilácie a kontrolu teploty je vhodné mať pálenicu so vstavaným teplomerom. V prípade že destilačné zariadenie teplomer nemá, teplotu môžeme jednoducho kontrolovať opatrným priložením dlane na odparovaciu rúru. Keď je už zahriaty aj koniec rúry, destilát začne čoskoro kvapkať z výstupu kondenzačnej nádoby. Stačí ak kondenzačnú nádobu naplníme studenou vodou ešte predtým ako destilát začne kvapkať. Akonáhle sa destilácia začne a destilát pomaly kvapká do zbernej nádoby, je potrebné intenzitu ohrievania znížiť. Najprv sa odparujú látky s nízkym bodom varu, ktoré dávajú destilátu nepríjemnú pálčivú chuť. Tieto nežiadúce látky oddelíme v druhej časti destilácie. Počas destilácie priebežne meriame liehovitosť destilátu a ak liehomer ukazuje menej ako 3-5% obj. alkoholu destiláciu ukončíme. Výsledný  destilát prvotnej destilácie sa nazýva lutr. Celý destilát z prvej destilácie zlievame do jednej nádoby, jeho priemerná stupňovitosť v závislosti od kvasu je v rozmedzí 15-30%. Pri použití deflegmátora je možné docieliť aj lutr s obsahom alkoholu až 50%. Lutr je spravidla kalný od v liehu nerozpustných látok, ktoré prchajú až pri druhej destilácií. Po prvej destilácií ostávajú v kotli výpalky, ktoré majú malú hodnotu a ďalej sa nepoužívajú. Lutr predstavuje väčšinou 25-30% z objemu kvasu.

DRUHÁ DESTILÁCIA  (REKTIFIKÁCIA)

Lutr pochádzajúci z prvej destilácie nemá ešte vlastnosti kvalitnej pálenky a najmenej ešte raz sa destiluje tzv. rektifikuje. Účelom rektifikácie je zvýšiť obsah alkoholu a odstrániť látky nepríjemnej chute a vône. Zároveň sa pálenka zosilňuje a jej priemerný obsah alkoholu je zvyčajne 50-70%.  Druhá destilácia sa skladá z troch častí: úkvap, prekvap, dokvap. Našim cieľom je získať čo najideálnejšie chute a arómy z lutru. Tie sa v najlepšom pomere nachádzajú v prekvape nazývanom aj jadrom. Úkvap obsahuje zdraviu škodlivé látky ktorých sa potrebujeme zbaviť, prekvap je samotná pálenka a dokvap je tiež potrebné oddeliť. Dokvap síce neobsahuje zdraviu škodlivé látky ale je potrebné ho oddeliť kvôli obsahu látok nepríjemných pre chuť pálenky.

Postup rektifikácie

  • Úkvap

Lutr sa destiluje omnoho pomalšie ako kvas. Čím je prepaľovanie voľnejšie, tým ľahšie je oddeľovanie úkvapu od jadra a jadra od dokvapu. Ak sa privedie lutr príliš rýchlo do varu, nedocieli sa presné oddelenie úkvapu a poškodí sa buď kvalita pálenky, alebo zníži podiel jadra. V prípade že pálenica je vybavená teplomerom oddelenie jednotlivých častí lutru je jednoduchšie. Pri rýchlom zahrievaní kvasu sa teplota pomerne rýchlo dostane na 50-55 °C. Pri tejto teplote sa stúpanie zastaví z dôvodu že odparovanie sa už začalo, avšak pary vystupujúce z kotla narazia na kupolu ktorá je ešte studená a vystupujúce pary sa znova skvapalnia a padajú späť do kotla. Tento proces môže trvať dlhšiu dobu avšak už treba byť na pozore a akonáhle sa teplota začne zvyšovať je potrebné ohrievanie kotla znížiť na minimum.

Oddelenie úkvapu od jadra je veľmi dôležitým bodom pri výrobe kvalitnej pálenky. Ak je destilácia príliš rýchla a destilát z kondenzačnej nádoby tečie a nie kvapká, hranicu medzi úkvapom a jadrom je ťažké identifikovať. V prípade že úkvap neoddelíme včas prichádzame o užitočné chute a arómy potrebné pre kvalitné jadro.

Jednoduchý trik na oddelenie úkvapu

Úkvap obsahuje mnoho zložiek nežiadúcich pre kvalitnú domácu pálenku. Avšak najväčším nepriateľom prítomným v úkvape je obávaný metylalkohol ktorého sa ľahko zbavíme nasledovnou metódou. V prípade dvojstupňovej destilácie oddeľujeme metylalkohol pri rektifikácií lutru. Je potrebné vypočítať 2% z celkového lutru ktorým sme naplnili kotol destilačného zariadenia a použime takzvanú 5 pohárovú metódu. Možno to znie komplikovane, ale nie je to zložité a vysvetlíme si to na nasledovnom príklade. Máme 10 litrov lutru, ktorý chceme rektifikovať. Čiže 2% z 10-tich litrov sú 2 dl. Tieto 2dl rozdelíme na 5 častí. Takže do každého pohára dáme 4cl. Označme poháre číslami aby sme ich nepomiešali.  Keď sa destilácia začne a pálenka nám pomaly kvapká, poprípade vyteká tenkým prúdom začneme zhromažďovať prvých 4cl do prvého pohára. Potom nasleduje druhý, tretí pohár atď. Keď sme oddelili 4cl aj do posledného piateho pohára skontrolujme či sa pach príznačný pre metylalkohol nachádza aj v tomto pohári. Ak je vôňa destilátu ešte nepríjemná, štipľavá, aldehydová, ako pri prvom pohári, oddeľme ešte niekoľko pohárov, kým nezacítime lahodnú ovocnú arómu. Ak je už vôňa príjemná a je cítiť vôňu použitej suroviny, môžeme začať s oddelením prekvapu čiže samotnej domácej pálenky. 


V prípade kvalitných kvasov s pridaním prídavkov úkvap predstavuje približne tri až štyri poháre. Pri nekvalitných kvasoch môžeme zápach zistený v prvom pohári cítiť aj v ďalších pohároch, a s oddeľovaním pokračujeme až kým nezacítime príjemnú vôňu po ovocí. Čuchovým bunkám môžeme pomôcť tým, že k množstvu oddelenému v jednom pohári pridáme rovnaké množstvo destilovanej alebo filtrovanej vody, čim potlačíme silný zápach vysokého obsahu alkoholu. Týmto spôsobom je ľahšie cítiť pachy príznačné pre úkvap a arómu po ovocí čo nám zabezpečí presnejšie oddelenie úkvapu od prekvapu. Úkvap nie je vhodný na akúkoľvek konzumáciu.


  • Prekvap (jadro)

Stredný podiel je už hotová pálenka, ktorá sa neskôr riedi podľa potreby. Jadro obsahuje najväčšie množstvo chuťových a aromatických látok potrebných pre kvalitnú pálenku. Na rozdiel od úkvapu nemá pálčivú chuť ani nepríjemný zápach. Pri destilácii jadra môžeme zvýšiť zahrievanie lutru avšak nie na maximum. Ideálne je ak destilát kvapká alebo tečie z kondenzačnej nádoby približne v hrúbke tuhy z ceruzky. Jadro drží dosť dlhú dobu vysokú stupňovitosť okolo 70%. obj. alkoholu. Akonáhle stupňovitosť poklesne na cca 50% je potrebné začať destilát oddeľovať do menších pohárov alebo odmeriek. Na nepretržité sledovanie stupňovitosti je vhodná epruvetta s liehomerom.  Je potrebné kontrolovať vôňu a konzistenciu destilátu. Známkou dobiehania jadra býva často mliečne zakalený destilát a typický zápach. V tomto bode je potrebné začať oddeľovať dokvap od jadra. Vyvarujme sa pridaniu dokvapu k jadru aj keď ten ešte má pomerne vysoký obsah alkoholu. Týmto by sme mohli pokaziť kvalitu a chuť jadra.

  • Dokvap

Pri destilácií dokvapu môžeme kľudne zahrievať kvas na maxime. Počas destilácie dokvapu sa destilát opäť vyjasňuje jeho stupňovitosť rýchlo klesá a chuť sa zhoršuje. Pri dosiahnutí cca 20% obj. je dokvap nápadný svojou nepríjemnou vôňou a kyslou chuťou. Dokvap sa doťahuje cca do 5% obj. Dokvap môže byť použitý na opätovnú destiláciu. Destiluje sa veľmi opatrne a oddelí sa väčší podiel úkvapu aj dokvapu. Týmto spôsobom je možné získať dobrú pálenku, avšak nie tak kvalitnú ako pri prvej rektifikácií. Po dokončení destilácie je potrebné pálenku správne uskladniť a nechať odležať. Ako na to zistíte v článku skladovanie pálenky.

Vaše komentáre

Eric Jones
09.10.2023
Hi medenepalenice.sk Owner! Eric here with a quick thought about your website medenepalenice.sk... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits. I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else. Here’s a solution for you… Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE https://bit.ly/leadgenerationc to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later. Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE https://bit.ly/leadgenerationc to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://bit.ly/leadgenerationc to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here https://bit.ly/3rD0G5c
Reece Foerster
29.09.2023
Hello to the medenepalenice.sk Admin. I am Reece and, unlike a lot of emails you probably get, I wish to alternatively provide you with a word of commendation – Well done! What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with medenepalenice.sk certainly is remarkable. It’s clear you took building a website to heart and invested a real commitment of time and resources into developing it top quality. Nevertheless, there is, a catch… more accurately, a question… Thus, when someone like me finds your site – perhaps on top of the search results (well done BTW) or just through a random link, how do you find out? Even more importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone. Here is a way to create IMMEDIATE engagement that you may not have known about… Web Visitors Into Leads is a widget that’s operates on your site, set to collect every visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY that they’re interested – so that you can speak to that lead while they’re literally checking out medenepalenice.sk. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to experience a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see precisely how it operates. It could be a game-changer for your business – and it turns even better… once you’ve collected their phone number, with our new SMS Text With Lead capability, you can instantly start a text (SMS) discussion – right away (and there’s actually a 100X difference between connecting with someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t finalize a deal immediately, you can link later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I have just outlined is easy, easy, and effective. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to learn what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Reece PS: Web Visitors Into Leads gives a FREE 14 days trial – and it even comes with International Long Distance Calls. You have customers eager to chat with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to experience Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=medenepalenice.sk Only a quick note - the names and email used here, Reece and Foerster, are not real and not genuine contact information. We respect transparency and wanted to make sure you’re aware! If you want to contact with the actual person behind this message, please visit our website, and we’ll associate you with the correct individual.}
StevenDex
27.09.2023
levitra shop online vardenafil levitra 10mg vardenafil levitra 20mg vardenafil 5mg tablets levitra 100mg pills levitra online order vardenafil buy https://levitraatopnew.com levitra 20mg online
Jamesphino
07.09.2023
viagra soft sale viagra 150 tablet sildenafil 50mg brand name sildenafil pfizer 100 mg viagra definition viagra us what is sildenafil https://viagra55.com what is sildenafil
Raymondbak
05.09.2023
sildenafil tablets viagra cheapest pharmacy joz sildenafil citrate viagra lyrics sildenafil from mexico sildenafil sandoz 100 mg viagra cialis https://viaagrixxl.com viagra spider
Anthonynox
22.08.2023
cialis professional legitimate cialis cialismalew cialis generique en ligne cialis timing cialis walgreens tadalafil side effects cialis patent expiration 2016 https://ciaalissnow.com cialis definition
Rosendomum
13.08.2023
nebenwirkungen tadalafil 20mg tadalafil reviews vardenafil vs cialis cialis definition cialis for fun cialis pre workout cialis 5 mg https://cialisabcd.org cialis 20mg
Haroldautop
03.08.2023
tadalafil india online cialis generika china tadalafil citrate research chemical tadalafil vs sildenafil tadalafil generic que es cialis cialis tadalafil. au https://cialisabcd.org off brand cialis
WilburVuh
28.07.2023
cialis company tadalafil nebenwirkungen tadalafil 20mg en france cialis coupon 2019 tadalafil wikipedia tadalafil generic india cialis pas cher https://cialisabcd.org cialis cialiseem
DouglasLophy
25.07.2023
tadalafil online canada cialis effective time cialis coupon 2019 cialis with prescription online cialis next day delivery cialis dosage 40 mg tadalafil super active 20mg https://tadalafili.shop cialis precio
Gaildah
19.07.2023
joz sildenafil 100mg sildenafil 50 mg pill viagra gel viagra cost australia sildenafil 50 mg beauty viagra plus sildenafil citrate tablets https://viagrabcd.quest viagra viastoreus
Brucesmuck
16.07.2023
viagra cost australia sildenafil 100 no prescription viagra generic viagra and cialis together viagra capsule price viagra usa what is viagra https://sildenafilknq.com viagra singapore price
Virgilnor
14.07.2023
cialis ad tadalafil pill cialis peptide tadalafil walmart cialis sex pills cialis 20mg daily cialis time https://cialisabcd.org tadalafil dosage
CharlesScief
13.07.2023
tadalafil research tadalafil lilly 20 mg tadalafil best price uk tadalafil tablets 60mg cialis paypal accepted australia cialis pastilla tadalafil pharmacy online https://cialisbxe.com cialis savings
VernonFaw
10.07.2023
trazodone bijwerkingen trazodone class trazodone 50mg pil trazodone dosage trazodone overdose trazodone dogs what is trazodone for https://trazodonee.shop trazodone indications
Fleta Tarr
05.07.2023
Good day! I will offer mailing in the Feedback Forms, Any country and any domain zone, Always fresh bases, delivery inbox 99%. Appreciate the desire of the client. Working with the World! Telegram: @exrumer mailto: [email protected]
WillisVap
05.07.2023
sildenafil medlineplus viagra for men sildenafil tablets 50mg sildenafil tablets 50mg viagra woman sildenafil soft online viagra 30 pills https://eccpomicstress8.com sildenafil tablets 100 mg
Williamclobe
04.07.2023
viagra pfizer 50 mg joz sildenafil citrate 100mg viagra soft tabs viagra otc usa sildenafil capsule viagra cialis sildenafil uk otc https://sildenafilknq.com viagra from australia
RonaldDob
02.07.2023
atorvastatin precautions lipitor and constipation atorvastatin side effects lipitor coupon lipitor 40 mg tablet lipitor australia lipitor brand https://atorvastatin.shop lipitor generic name
ThomasNix
29.06.2023
prednisone taper chart prednisone eye drops prednisone 20 mg prednisone withdrawal prednisone steroid prednisone vs prednisolone prednisone eye drops https://prednisonee.shop prednisone pill cost
Mariofum
28.06.2023
viagra side effects viagra para mujer viagra woman sildenafil 20 mg viagra soft generic viagra singapore prescription viagra cheapest pharmacy https://viagrabcde.monster sildenafil 20 mg
DavidBip
25.06.2023
cialis recreational use cialis manufacturer coupon 2018 tadalafil vs viagra cialis delivery to australia tadalafil sublingual tablet 20mg cialis tadalafil 20mg tadalafil canada online https://cialist.shop tadalafil pharmacy
Oscarden
19.06.2023
sildenafil 20 mg viagra boys viagra today sildenafil tab 100mg viagra generique sildenafil beauty sildenafil citrate generic https://viagraxyz.monster sildenafil uk
JesseGlato
17.06.2023
norvasc generic name amlodipine composition amlodipine interactions norvasc 10 mg amlodipine tab 5mg amlodipine interactions amlodipine moa https://amlodipine.shop amlodipine composition
AndreDus
12.06.2023
viagra 150 tablet sildenafil de 100 mg viagra history sildenafil 100mg gel sildenafil citrate generic australia viagra wikipedia sildenafil tablets 100 mg https://viagrabcd.quest viagra over the counter
Sergiovom
11.06.2023
tadalafil de 50 mg cialis professional 20 mg tadalafil available generic cialis experience reddit tadalafil uses cialis drug class cialis walgreens https://cialisz.shop cialis professional 20 mg
JamesCal
10.06.2023
cialis on paypal tadalafil 5mg daily cialis delivery to australia cialis uk tadalafil online no prescription fake cialis pills tadalafil vs viagra https://cialisz.store cialis coupon code
Danielflomi
09.06.2023
viagra gel caps sildenafil bnf sildenafil pronunciation viagra lyrics female viagra sildenafil uk viagra otc price sildenafil pronounce https://diddosshqaft8.com viagra cream australia
Sophie Teague
22.02.2023
If you are working with Wordpress/Woocommerce or simply wish to someday, we currently offer more than 3000 premium plugins and also themes to download free of cost. Use WordPress or Woocommerce with a vast collection of WordPress plugins that outdo any similar plugin library available in one place : https://joss.fun/qm
Shannon Caird
06.01.2023
Hello dear Boss! I will offer you the service of lowering the site of your competitor on the positions, in the search engine Google and not only. Give your competitor a Christmas present. Payment for the site $50. BTC, USDT. contact: [email protected]
Archie Norfleet
29.12.2022
Hello dear Boss! I will offer you the service of lowering the site of your competitor on the positions, in the search engine Google and not only. Give your competitor a Christmas present. Payment for the site $50. BTC, USDT. contact: [email protected]
Dessie Blakemore
11.12.2022
Hi, we are dying in Ukraine, we have no light or food, we need bandages, tourniquets and blood transfusions, we need drones and generators. Help in any way you can. Bitcoin (BTC) (bc1q2w2cnk706s4cn8504x9lpv7fendxdywtdter4m) Ethereum (ETH) (0xF9FdB19De9Ecc5eeFe470724ae54061BA52b5EE8) Who will help us if not you! Help us!
Aline Faison
06.12.2022
Good day, bow to you! This is a cry for help through tears, we are refugees from Ukraine, My daughter's leg was torn off by a shell and she needs surgery, We cry and pray every day, there is nothing to buy us food, My mom is crippled by brain cancer, she needs an operation, Help what you can, we will pray for those who help us. We need money to survive, not to live. BTC (bc1q2w2cnk706s4cn8504x9lpv7fendxdywtdter4m)
Alice manager
19.10.2022
Doubting the honesty of your other half? Cheated by a business partner? Want to know who she's texting with on WhatsApp and Facebook? Do you want to see correspondence? No pre-payment. Payment only after the result All you need to provide - a phone number is tied to WhatsApp You will read via a separate app WhatsApp business Whatsapp 200$ Facebook - $200 WhatsApp + Facebook $350 Also provide additional services: - Location Determination - $150 - Recording phone calls during the day - $500 - Call history per month - 200$ - Receiving and forwarding you sms from other services - $150 per sms (Note, we do not forward sms from paypal, banks and other financial services. Nothing that could lead to loss of money or scamming.) - Clicks on competitors' Google ads (we can remove your competitor from Google search ads by destroying their ad budget) Сontact us: Our telegram: @Honestrelationships Our e-mail: [email protected]

Pridať koment

Google reCAPTCHA