AKO VYPOČÍTAŤ RIEDENIE

AKO VYPOČÍTAŤ RIEDENIE

Vo všeobecnosti pálenka po destilácií má 60-70% obj. alkoholu. Takáto pálenka je príliš silná a nie je možné si ju vychutnať. Stupňovitosť pálenky vhodnej na konzumáciu sa väčšinou pohybuje medzi 37-55% obj. alkoholu. Najideálnejšie je však nastaviť stupňovitosť okolo 50% obj. alkoholu. Pri tejto hodnote je domáca pálenka najchutnejšia a najaromatickejšia. Ak Vám príde takáto pálenka ešte štipľavá kľudne znížte stupňovitosť. Avšak ako sa vraví pod 50% dobrá pálenka nie je!

AKO ODMERAŤ STUPŇOVITOSŤ DESTILÁTU

Merania sa vždy pokúšame robiť pri teplote okolo 20 ° C keďže liehomer ukazuje najpresnejšiu hodnotu pri tejto teplote. Pre zistenie teploty v miestnosti postačí obyčajný izbový teplomer. Avšak najpohodlnejšie je ak použijeme liehomer s teplomerom na ktorom vieme obe potrebné hodnoty odčítať naraz. Pri meraní obj. alkoholu v destiláte liehomer umiestnime do odmerného valca do ktorého sme odobrali dostatočné množstvo destilátu, tak aby sa nedotýkal stien valca. V prípade že pálenka sa ešte neustálila a vznikajú v nej malé bublinky, počkajme kým sa ukľudní. Akonáhle liehomer preberie teplotu destilátu ustáli sa. Stupňovitosť destilátu odmeriame tak, že odčítame hodnotu ktorá sa nachádza na povrchu destilátu a teplotu v miestnosti. Na základe spodnej tabuľky zistíme  presnú hodnotu obj. alkoholu v destiláte. Kde sa nám stretáva údaj obj. alkoholu v destiláte a teplota v miestnosti je presná hodnota obj. alkoholu v destiláte. 


RIEDENIE ALKOHOLU

Destilát riedime na požadovaný obj. alkoholu pomocou demineralizovanej alebo destilovanej vody. Množstvo vody potrebnej pre nastavenie na požadovanú stupňovitosť môžeme zistiť nasledovnými spôsobmi:

  • Približný výpočet

Postupne pridávame malé množstvo vody k destilátu a priebežne meriame stupňovitosť pomocou odmerného valca a liehomeru.

  • Pomocou tabuľky na riedenie

Tento výpočet je najpresnejší. Vysvetlíme si ho na nasledovnom príklade:

Máme 50 litrov 65% destilátu. Našim cieľom je z tohto dostať 45% destilát. V tomto prípade podľa spodnej tabuľky potrebujeme pridať 46,1 litrov vody, čo pri našich 50-tich litroch znamená 23,05 litrov.

50 x 46,1 = 2305 = 23,05

V praxi je postup nasledovný. Na zelené miesto vo vzorci doplníme počet litrov nášho destilátu a na žlté hodnotu z tabuľky. Hodnotu z tabuľky zistíme tak, že v ľavom stĺpci vyhľadáme hodnotu stupňovitosti nášho destilátu a v hornej časti vyhľadáme stupňovitosť na akú chceme nastaviť náš destilát. Výsledok ešte vydelíme 100, čo znamená že sa desatinná čiarka posunie o dve miesta doľava. 


AKOU VODOU RIEDIŤ DESTILÁT

Je potrebné, aby bola voda chemicky a mikrobiologicky úplne bezchybná. Ako už bolo vyššie spomenuté ideálne je destilát riediť demineralizovanou alebo destilovanou vodou. Pitná voda z vodovodu obsahuje vápenaté a horečnaté soli, ktoré sú nerozpustné v alkohole, tým pádom môžu spôsobiť že pálenka bude mútna. Pitnú vodu môžeme nejakým spôsobom zmäkčiť alebo predestilovať v destilačnom zariadení, avšak najjednoduchšie a najlepšie je ak kúpime už hotovú demineralizovanú alebo destilovanú vodu. V každom prípade vždy lejeme vodu do pálenky a nie naopak. Dbajme na to aby sme vodu prilievali veľmi opatrne tenkým prúdom, v menších dávkach za neustáleho miešania. Tiež je dobré ak voda a destilát majú približne rovnakú teplotu. Ak by sme naliali vodu do destilátu silným prúdom a vo veľkom množstve výsledkom môže byť zakalená domáca pálenka. Po dôkladnom a opatrnom premiešaní môžeme skontrolovať obj. alkoholu a v prípade potreby ešte doliať vodu.

Pridať koment

Google reCAPTCHA